Specializuojamės teikiant teisines paslaugas dėl juridinių asmenų steigimo ir jų veiklos, o taip pat reorganizuojant ar pertvarkant juridinius asmenis.

Šioje srityje mes galime padėti atlikti:

  • įmonių steigimą,
  • įmonių reorganizavimą, jungimą, išdalijimą, padalijimą, pertvarkymą, restruktūrizavimą,
  • įmonių veiklos tyrimą,
  • akcijų supirkimo, pardavimo, priverstinio akcijų pardavimo procedūras,
  • įmonių teisinį auditą,
  • įmonių susiliejimus ir įsigijimus,
  • parengti įmonių organų sprendimus ir kitus juridinių asmenų vidaus teisės aktus,
  • įmonių įstatinio kapitalo keitimo procedūras.