Mūsų tikslas – suderinti darbdavio ir darbuotojo interesus, pasiekti abiems pusėms priimtiną sprendimą. Advokatai konsultuoja darbo teisės klausimais dėl:

 • darbo organizavimo tvarkos pakeitimų, įmonių struktūrinių pertvarkymų,
 • darbo sutarties sudarymo ir vykdymo,
 • darbuotojų atleidimo iš darbo,
 • darbo drausmės pažeidimų,
 • darbuotojų nekonkuravimo, asmens duomenų apsaugos darbo teisiniuose santykiuose.

Rengiame:

 • vidaus darbo tvarkos, asmens duomenų apsaugos taisykles ir kitus darbo organizavimo teisės aktus,
 • darbo saugos taisykles,
 • pareiginius nuostatus,
 • modifikuotas darbo sutartis,
 • kolektyvines sutartis,
 • komercinių paslapčių apsaugos, darbuotojų nekonkuravimo ir konfidencialumo sutartis.

Atstovaujame sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus komisijose ir teismuose.